Arctic Line

Det är med stolthet och glädje vi presenterar vår senaste nyhet från Arctic Line Lodge.

2 flugspön som exakt återspeglar vår uppfattning om flugfiske här i Blattnicksele, Sorsele kommun.

”Tundra” på 9 fot för lina nr 5 och ”Taiga” på 10 fot för lina nr 4.

De är:

  • Eleganta
  • Robusta
  • Halvsnabb aktion, behagliga och kraftfulla på samma gång
  • Bra tekniska prestanda, bekväma såväl för korta som längre kast, vilket reducerar antalet felkast och gör kasten snabbare och effektivare.
  • Framför allt är de mycket mångsidiga.

Mångsidigheten gör dem lämpliga för både torrfluga, våtfluga, nymf och även streamer för att fiska efter röding och öring. Deras enda svaghet är att de inte är anpassade för linor nr 2, 3, 6 eller 7.

Det här är vårt baskoncept för ett lyckat fiske med bara ett spö i Skandinavien eller på andra ställen med bra fiske.

Om du ska välja 9 eller 10 fots spö hänger på vad du fiskar i första hand. För öring ta Tundran och för harr ta Taigan.